Gordon Newton 

Whirr 

2010

Mixed Media

14-3/4h x 11-3/4w x 3-1/2d, inches

Gordon Newton "Whirr"