Gordon Newton

The Fog

1991 Mixed Media 20 1/2"h x 20 1/2"w